Başlangıç / İletişim / İlim ve bilim üzerine

İlim ve bilim üzerine

image

Bu hafta çeşitli kaynaklardan islam dininde ilim öğrenimini konusunu araştırdım.Bu Araştırmalarımda en başta göze çarpan Kuran-i kerimin ilk emri olan ”ikra” ”Oku”dur.Yüz yıllarca süre gelmiş islam medeniyetinin en önem verdiği uğraş ve meselelerden biri okumak ve ilim tahsil etmektir.Peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.a.v) inde buyurmuş olduğu gibi İlim Çin’de bile olsa öğreniniz…

Dünya üzerinde yüzlerce ülke kurulup yıkılmış,medeniyetler gelip geçmiş fakat;onlardan günümüze onlardan kalan en önemli ve çok değerli miras bizlere yazılı olarak bıraktıkları bilgi birikimidir.”Söz uçar yazı kalır” der atalarımız bizlerden sonraki nesillere zengin bir bilgi dünyası bağışlamak istiyorsak, önemli şeyleri sürekli sözlü ifade etmek yerine ,yazılı kaynakları ardımızda bırakmamız gerekir.Bu bağlamda şu yerinde örneğe işaret edebiliriz  şeyh edebalinin Osman Gazi’ye bunduğu nasihati yazıya geçirerek onu ölümsüzleştirmesi …

Bu parlak ve dahiyane nasihati üzerinden yüz yıllar geçmesine karşın halen çağımız insanına dair bir çok yararlı,parlak ve yol gösterici işaretler içermekte ve nesiller boyu güncelliğini koruyacaktır.

Faydalı ilim bilinmesini ve bunun diğer insanlara öğretmesini peygamber efendimiz şu şekilde buyurmuştur. ”En güzel hediye, hikmetli bir sözü duyanın onu iyice anlayıp din kardeşine aktarmasıdır. Bu bir yıl ibadete eş değerdir”.

Osmanlı döneminden kalma yazılı eserlerde şöyle bir uyarı bulunur ;Mal,mülk,makam geçicidir ,Bunlardan tek kalıcı olan ise bilgidir.İlim adamları bunluduğu toplumu aydınlatır ve o topluma ışık saçar ,bir alim öldüğü zaman o toplum eğer o alimin yerini alacak başka bir alim yetiştiremiyorsa yazık olmuştur o toplumun haline denilmektedir.

Yüzyıllar boyunca yer yüzünde  hüküm sürmüş bir milletin evlatları olarak atalarımızdan bize kalan en değerli hazine yazmış oldukları kitaplarda bulunan ,onların içinde sayısız ve eşsiz ilimleridir.

Bizlere düşen hayatın her alanında sürekli olarak bilgi ve ilim sahibi olmak , o ilimleri yaygınlaştırarak geliştirmektir.Malumunuz para harcandıkça ve paylaştıkça azalır yanlız bilgi paylaştıkça çoğalır.

Çeşitli kitaplardan topladığım ilim ile ilgili sözler ;

Ben köle idim. Bir zat beni üç yüz dirheme satın alıp hürriyetime kavuşturunca kendime iş aradım


ve okumayı tercih ettim. Elde ettiğim ilim sayesinde aradan çok zaman geçmeden, ziyaretime gelen valiyi kabul etmedim. Salim b.Cad İhyau’ Ulumid-din 50sy.

Benim için gecenin az vaktini ilme ayırmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir. İbn-i Abbas

Ey insanlar, ilim öğrenin Yüce Allah iyi niyetle ilim öğrenenlere büyüklük elbisesi giydirir. Hataları olduğu zaman bu elbiseyi geri almamak için kendilerine üç defa seslenir. Bu hataları ölünceye kadar devam etse de böyle olur.

İlmin Özelliklerinden birisi şudur: azda olsa ondan pay alanlar sevinirler, almayanlar ise daima üzülür. İmam Şafii

İlim Çin’de bile olsa öğreniniz. Hadisi Şerif

Zorluklarına katlanarak okudum sonunda büyük bir dereceye ulaştım. İbn-i Abbas
.
İlim Okumadan yükselmek isteyenlere şaşarım. İbn-i Mübarek

En güzel hediye, hikmetli bir sözü duyanın onu iyice anlayıp din kardeşine aktarmasıdır. Bu bir yıl ibadete eş değerdir. Hadisi Şerif (Taberani)

İlim öğretmek için uyulması gereken kurallar şunlardır.

A)sessizce dinlemek

B)Ezberlemek

C)Bildiğini tatbik etmek

D) Başkalarına öğretmek

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,