Başlangıç / Liselerde Girişimcilik Kulüpleri Projesi

Liselerde Girişimcilik Kulüpleri Projesi

Projenin amacı liselerde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilik kulüplerini kurmaktır. 2011 yılında başlanan çalışma sonucunda Türkiye’nin 81 ilinde Girişimcilik Kulüpleri kurulmuştur.

Amaç:
Gençlere Girişimcilik ruhunu aşılamak ve yeni bir vizyon kazandırmak. Günümüzde gençlerin geleceğe
dair umutsuzluklarını gidermek ve hayal dünyalarını geliştirmek okullarda girişimcilik kulübü kurma
projesinin amaçlarındandır.
Hedef:
Uluslar arası bir proje haline getirerek Yaygınlaşmasını ve sürdürülebildiğini sağlayarak, gençlerin
kendilerini yetiştirebilecekleri birer akademi haline getirmek. Hedef yaş Aralığı 15-19 Yaş grubu
Lise öğrencileridir.
Okullarda Girişimcilik Kulübü Nedir?
Öğrenciler tarafından çalışmaları yürütülen bir organizasyondur. Öğrenciler ile iş dünyası, sivil toplum
ve kamu arasındaki iletişimi kurma ve yakınlık sağlama araçlarından birisidir. Okul içerisinde ve okul
dışında gençlerin kendilerini ifade edebildikleri ve kendilerini geliştirebildikleri seminerler düzenler.
Öğrencilere faydalı olabilecek imkânları projeleri güncel yaşamdan takip eder ve öğrencilere sunar.
Aynı zamanda okul içerisinde yapılan diğer faaliyetlere destek çıkar gerektiği zaman şirketler ile
sponsorluk görüşmeleri yapar bu sayede yapılan iş amacına ulaşır aynı zamanda öğrencilerin
içerisindeki girişimcilik ruhu gelişir.

 İş dünyası ile öğrencileri buluşturur iş adamları ile söyleşiler düzenler.
 Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri projeler gerçekleştirir.
 İl ve ilçedeki gençlere örnek teşkil edebilecek insanları okula davet eder ve öğrenciler ile
 buluşturur.(Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, v.b)
 Gençlerin Girişimcilik ruhlarını geliştirici seminer, panel, söyleşi düzenler. Düzenlerken çeşitli
 kurumlarla ortaklık kurar.
 Bilim, Kültür, Sanat ve İş Dünyası’na ziyaretlerde bulunulur.
 Okul içerisinde öğrencilerin Girişimci fikirlerine sahip çıkar ve gerekli sponsorluğu bulmaya
 çalışır.
 Gençleri kötü alışkanlıklar hakkında bilinçlendirilmesi konusunda emniyet ile işbirliği yapar.
 Ulusal ve Uluslararası Girişimcilik zirvelerine imkânlar ölçüsünde katılım sağlar.

Okullarda Girişimcilik Kulübünün Öğrencilere Faydası Nedir?
Öğrenci Girişimcilik ruhu kazanır birlikte iş yapma becerisi gelişir. Yeni bir vizyon sahibi olur. Kurduğu
yeni iletişimler ile çevresi genişler ileriye dönük ne yapacağım kaygısını giderir. Kendini geliştirir
ileride yapacağı meslek hakkında görerek bilgiler edinir. Edindiği bilgiye göre karar verir.
Okullarda Girişimcilik Kulübünün Okula Ne Gibi Faydası Nedir?
Okul iş dünyası ve kamu tarafından tanınan bir okul haline gelir. Öğrenci kalitesi yükselir öğrencileri
geleceğin iş adamları ve bürokratları olma yolunda emin adımlarla ilerler. Okulun yapacağı
faaliyetlere sponsor bulmak kolaylaşır.

Türkiye’de ilk olarak Girişimcilik Kulüpleri Projesi Proje fikir sahibi olan lise öğrencisinin de
imzası bulunan protokol imzalandı.

Protokollerde bir  çok bakanlık  ve kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin aynı zamanda kurumumuzu temsilen Samed Ağırbaş ’ın imzası bulunuyor.

Proje fikir sahibive koordinatörü Samed Ağırbaş Program ekibi ise Gökhan Cangi, Mahsum Akay,Ömer Faruk Alkan,Uğur Bulut, Recep Demircan,Musab Yılmaz,Enes Çakır’dan oluşmaktadır.

Proje pilot olarak ilk etapta İstanbul genelinde başlatılmıştır.2 adımda ise  Türkiye genelinde
uygulanmıştır.

Proje ekibi tamamen gönüllülerden oluşmaktadır. İlçelerde ilçe kurulları oluşturulmuş
okullarda ise kulüpler ile çalışmalar yürütülmüştür. Aynı zamanda yerel etkinliklerde yerel
paydaşlardan destek alınmıştır. (Belediye, Kaymakamlık vb.)

Proje kapsamında okullar ile iş adamları buluşturuldu. Okullar STK’lar ve Yerel yönetimler ile
sosyal etkinlikler alanında ortaklaşa çalışılması teşvik edildi. Bu sayede yerel ekosisteme canlılık
getirildi. Yerel çalışmaları arttırıldı.

Diğer kurumların liselerde yaptığı etkinliklere destek sağlandı. Okullarda öğrencilerin
rahatlıkla sosyal etkinlik yapabilecekleri yasal zemin oluşturuldu. Öğrenciler kendi fikirlerini
yatırımcılar ile buluşturabildi. Çeşitli iş fikirleri iş adamları tarafından fonlandı.

Akademisyenler ile liselerde girişimcilik geliştirme çalışmaları yapıldı ve yayınlandı.

Türkiye Genelinde Meslek, Düz, İmam Hatip gibi tüm lise türlerinden oluşan
tüm Liselerde Girişimcilik Kulüpleri Kuruldu. Kulüplerin yönetmeliği, çalışma esasları hazırlandı ve
okullara dağıtımı yapıldı. Çalışma esasları hazırlanırken birçok kurum kuruluştan destek alındı.
Tüm Liselerde Girişimcilik Kulübü Yönetimi, Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel
Sekreter seçimleri yapıldı. Demokratik bir ortamda geçen seçimler sonucunda seçilen kişilerin bilgileri
ana proje ekibine iletildi.

Liselerde Girişimcilik Kulüplerini anlatan seminerler verildi. Bunun dışında yüzün üzerinde
okulda Sosyal Girişimcilik seminerleri verildi. Bu seminerler sonucunda liselerdeki çeşitli sorunlar
toplantı ve rapor haline getirildi. Rapor Milli Eğitim Bakanlığın iletildi. Okullar kendilerinin
belirledikleri etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde Girişimcilik teması ön plana çıkartıldı. Öğrencilere Girişimcilik ruhu kazandırmak
amaçlandı. Yapılan etkinliklerin başında öğrenciler yer aldı. İsteyen öğrenci, kulüp yönetiminin de
verdiği karar ile isteği etkinliği hayata geçirdi. Okullarda her dönem 6 etkinlik gerçekleştirildi.

12 ay boyunca her okulda dönemsel faaliyetler gerçekleştirildi.12 ay boyunca her okulda en
az etkinliklik yapıldı.

Kulüplere toplam dahil olan ortalama öğrenci sayısı 1.250.000 kişi. Faaliyetlerden haberdar olan öğrenci
sayısı ise 2.700.000 bini geçmektedir. Türkiye genelinde yapılan en büyük proje Liselerde Girişimcilik
Kulüpleri kurma projesidir.

Liselerde Girişimcilik Kulüpleri Kitapçığı İçin;

http://www.samedagirbas.com/wp-content/uploads/2011/12/samed.pdf